Knut Iversen Foseide

3. kandidat

Utdanning

Jeg er utdannet pedagog med fordypning i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, og skreiv masteroppgave i utdanning og utvikling med feltarbeid i Colombia. Tidligere har jeg også studert teologi ved Menighetsfakultetet.

Arbeid og fritid

Under studietida jobbet jeg blant annet i barnehage og med språk- og kvalifiseringskurs for innvandrere. Siden 2010 til nå har jeg jobbet som rådgiver i et NORAD-støttet bistandsprosjekt gjennom Misjonsalliansen i Kambodsja. I sommer flytter jeg tilbake til Molde og Romsdal, og ser fram til å starte i jobb som trosopplærer i Molde Domkirke.

I fritida er jeg mye sammen med dattera mi på snart tre år, og liker å være ute i naturen til sjøs og til fjells.

Politikk

Jeg brenner for å legge til rette for miljøvennlige løsninger for vårt forbruk, transport og arbeidsliv. Skole og oppvekst engasjerer meg, og jeg ønsker å være med på å utvikle barn og unges miljøengasjement gjennom skolesystemet.

- Jeg håper og tror på større grønn innflytelse ved kommunevalget i Molde til høsten!