Valgliste

For første gang stiller Miljøpartiet De Grønne med valgliste i Molde, og dette er kandidatene som vil gjøre en innsats for å gjøre kommunen til en sosialt og miljømessig bærekraftig kommune:

OLA  SØNDERLAND
REBEKKA OMA GIMNES
Knut  Iversen Foseide
Per Inge Netland
Lars  Jones
Gro Rye Stange
Jon Peder Vestad
Margrete Winter-Hjelm
Pål Eilert Bang
Anita  Skarsbø
Magne  Vatneødegård Strømmen
Ingvild  Espelid Wold
Bjørnar Skalstad Pedersen
Ingvild Asphol
Bård Lyster
Inger-Mette Stenseth
Stian  Mentzoni
Gunn Nyland
Liv  Dysthe Sønderland
Ove Nilsen
Eva Julia Krohn
Live Rye Stange
Michael R. Eklo