Intervju med førstekandidat Ingvild

MDG går fremover på målingene. Hva er din kommentar til det? 

– Det er motiverende! Jeg tror stadig flere blir mer opptatt av å ta vare på naturen rundt oss. Ikke bare snakke om det i festtaler, men gjøre det. Vi har dessverre ei regjering som over hodet ikke prioriterer miljøpolitikk, og det gjør behovet enda større for et skifte. Samtidig kan det kanskje bety at vi har klart å vise fram at vi har viktig politikk på mange andre områder også?

 

Hva er Molde MDG sine viktigste saker i valgkampen? 

– Vi har blinka oss ut tre hovedprioriteringer:

Natur. Molde er en av kommunene i landet med aller mest mangfoldig og verdifull – og vakker! – natur. Det gir oss et stort ansvar for å ta bedre vare på den enn i dag.

Skole. Det fins så mange dyktige lærere i Molde-skolen, som kan få til så mye hvis forholdene ligger til rette! Mindre lekser, mer satsing på uteskole, på papirbøker, på praktiske og estetiske fag… I perioden som har vært, har vi fått med oss kommunestyret på vedtak om mer leik for skolestarterne, svømmeopplæring ute, og ei evaluering av iPad-prosjektet, blant annet.

Byutvikling. En god by for mennesker, er en by der 8-åringen kan vandre trygt, på samme måte som 80-åringen. Og Molde kan bli Nordvestlandets sykkelby! Det er langt fram dit, men det er fullt mulig. Det må bli enklere og tryggere å velge sykkel framfor bil for de som har mulighet til det. Vi vil ha et mer menneskevennlig sentrum.

 

Med deg som ordfører i kommunen – hva ville være det første du tar tak i?

– Jeg ville invitert til et bredt samarbeid mellom alle parti, administrasjonen i kommunen, innbyggere, organisasjoner, næringsliv, skole +++ for å få skikkelig fart på arbeidet med natur og klima: Hvordan skaper vi det gode, grønne liv i Molde? Vi vil mobilisere viljestyrke, skaperkraft og optimisme for å ta vare på livsgrunnlaget vårt – og dette må vi stå sammen om.

Til slutt: Med MDG i en ledende rolle vil vi sørge for at natur og klima ikke blir nedprioritert. Mange sier de rette tingene om klima og natur, men når spørsmålet om utbygging og nedbygging kommer, står ofte naturen igjen som tapende part. Solidaritet er kjernen i Miljøpartiet De Grønnes politikk. Vi vil utvide solidariteten til å omfatte alle mennesker, dyr, natur og framtidige generasjoner.