Styret

Lokallaget i Molde har følgende styre:

  • Leder: Per Inge Netland (97 40 37 10)
  • Øvrige styremedlemmer: Bente Svensli, Bjørnar Skalstad Pedersen, Hans Peter Møller, Hilvi Auerdahl

Ta gjerne kontakt på e-post: molde@mdg.no