Hva er grønn politikk?

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Slik starter prinsipprogrammet til Miljøpartiet De Grønne – med en formålsparagraf som angir hvilken retning vi ønsker å ta samfunnet vårt. Resten av prinsipprogrammet finner du sammen med valgprogram, alternativt statsbudsjett med mer her: Partiprogram og dybdeinformasjon