Perioden 2019-2023

Valgprogram

Valgprogram for inneværende kommunestyreperiode kan du lese her: Molde MDGs arbeidsprogram (PDF-format) (nynorsk) (bokmål).

Representanter

Følgende er faste kommunestyrerepresentanter for Molde MDG:

  • Knut Iversen Foseide
  • Rannveig Hana
  • Hans Peter Møller
  • Mette Lassen Buchholz
  • Ingvild Espelid Wold

I formannskapet sitter Knut Iversen Foseide.

I hovedutvalgene sitter:

Per Inge Netland (Helse og omsorg)

Mette Lassen Buchholz (Oppvekst, kultur og velferd)

Ingvild Espelid Wold (Teknisk, plan, næring og miljø)